(Leikanger, Sogn og Fjordane) Kontrollingeniør for driftskontraktar – Vestland fylkeskommuneJob Position: Kontrollingeniør for driftskontraktar

Employer: Vestland fylkeskommune

Job Description: Arbeidsoppgåver Hjelpe byggeleiar med oppfølging av kontrakt Gjennomføre stikkprøvekontrollar på utført arbeid av driftsentreprenørane på kontrakt Utarbeide gode kontrollplanar, samt dokumentere og rapportere kontroll resultata Være b…

Expected salary: –

Location: Leikanger, Sogn og Fjordane

Job date: Fri, 15 May 2020 04:16:02 GMT

Apply for the job now!

Complete job listing at Norway!

#Kontrollingeniør #driftskontraktar