(Sandviken, Gävleborg) Grundskolllärare till Hedängskolan åk 7 – Sandvikens kommunJob Position: Grundskolllärare till Hedängskolan åk 7

Employer: Sandvikens kommun

Job Description: Sandvikens kommuns förskolor och skolor styrs av både nationella och kommunala mål. Varje enhet följer upp och utvärderar sin verksamhet, gör en resultatanalys och formulerar utvecklingsåtgärder. Det är av yttersta vikt att var och en i org…

Expected salary: –

Location: Sandviken, Gävleborg

Job date: Tue, 12 May 2020 07:38:20 GMT

Apply for the job now!

Complete job listing at Sweden!

#Grundskolllärare #Hedängskolan #åk