(Ho Chi Minh City) Assistant Marketing Manager (Skincare & Cosmetics) –Job Position: Assistant Marketing Manager (Skincare & Cosmetics)

Employer:

Job Description: – Để tìm chính xác bạn nên đặt từ khóa cần tìm trong dấu nháy kép. Ví dụ: “Sales Manager”. – Tránh dùng những từ chung chung như “quản lý”, nên tìm kết hợp thêm ngành nghề, nơi làm việc,… Tìm Ngay Nộp hồ sơ ứng tuyển: KISS OF BEAUTY…

Expected salary: –

Location: Ho Chi Minh City

Job date: Sun, 10 May 2020 07:52:30 GMT

Apply for the job now!

Complete job listing at Vietnam!

#Assistant #Marketing #Manager #Skincare #Cosmetics